Financiële bijdrage voor Korfbalkamp Fryslân

De Stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam (HVS) is een stichting ten behoeve van de inwoners van Grou. Deze Stichting wil graag jongeren uit Grou de mogelijkheid bieden om hun talent op gebied van sport, kunst, muziek of zang verder te ontwikkelen. Ten tweede is het haar doel om die werkzaamheden en activiteiten te stimuleren, die van belang zijn voor de kwaliteit van het dorpsleven van Grou en haar inwoners. De Stichting heeft een financiële bijdrage geleverd aan Korfbalkamp Fryslân voor verdere professionele ontwikkeling van het Korfbalkamp.

De Stichting HVS vindt de ambities van het Korfbalkamp Fryslân aansprekend en verwacht dat de realisatie ervan een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het dorps – en sportleven.

.

Volg ons op Facebook voor de laatste updates