Kampregels

5 regels van het korfbalkamp

  • Het is verboden om het complex te verlaten tijdens Korfbalkamp Fryslân.
  • Elke deelnemer houdt zich aan de regels die de begeleiders hanteren.
  • De bewoners om het complex mogen niet gestoord worden, op welke wijze dan ook.
  • Schade toegebracht aan de inventaris c.q. van het complex door de deelnemer(s) zal op de grond van de wettelijke aansprakelijkheid worden verhaald.
  • Deelnemer(s) die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot Korfbalkamp Fryslân worden ontzegd.

Het meenemen van sieraden, mobiele telefoons of andere kostbaarheden is op eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren je om deze zoveel mogelijk thuis te laten. Korfbalkamp Fryslân kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers.

Let op: Uw kind mag gratis naar ouders/verzorgers bellen indien gewenst, het meenemen van een mobiele telefoon is niet echt noodzakelijk.

Volg ons op Facebook voor de laatste updates