Zakgeld advies

Hoewel tijdens je verblijf bij Korfbalkamp Fryslân de activiteiten en de maaltijden zijn inbegrepen, kan je tijdens de week soms wat extra uitgaven hebben als je bijvoorbeeld wat chips of snoep wilt kopen. Het advies voor deze drie dagen durend kamp is om rond de € 10,- aan contant geld mee te nemen.

Dieet/medicijnen

Volg je een dieet, neem je medicijnen of zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn tijdens de Korfbalkamp Fryslân, laat dit ons dan weten. Dan kunnen wij er rekening mee houden. Je kunt dit aangeven bij het inschrijven.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog zeven dagen door Korfbalkamp Fryslân bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Korfbalkamp Fryslân gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s

Tijdens het Korfbalkamp worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het korfbalkamp kenbaar te maken bij de leiding.

KAMPREGELS

  • Het is verboden om het complex te verlaten tijdens Korfbalkamp Fryslân.
  • Elke deelnemer houdt zich aan de regels die de begeleiders hanteren.
  • De bewoners om het complex mogen niet gestoord worden, op welke wijze dan ook.
  • Schade toegebracht aan de inventaris c.q. van het complex door de deelnemer(s) zal op de grond van de wettelijke aansprakelijkheid worden verhaald.
  • Deelnemer(s) die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot Korfbalkamp Fryslân worden ontzegd.

Het meenemen van sieraden, mobiele telefoons of andere kostbaarheden is op eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren je om deze zoveel mogelijk thuis te laten. Korfbalkamp Fryslân kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers.

Let op: Uw kind mag gratis naar ouders/verzorgers bellen indien gewenst, het meenemen van een mobiele telefoon is niet echt noodzakelijk.

Volg ons op Facebook voor de laatste updates